Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY – podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy z późniejszymi zmianami.

 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną.

 • Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z uprawnioną placówką medyczną na czas nie krótszy niż rok – przeprowadzenie badań bez umowy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne.

 • Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, na zasadach określonych w kodeksie pracy.

 • Pracodawca ma obowiązek kierować każdego z pracowników na badania profilaktyczne.

 • Każdy pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy.

 • Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.


Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe

 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia

 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

 • orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne.

Punkt pobrań

Wykonujemy badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla:

 • pracowników biurowych z pracą przy monitorze ekranowym do 4 godzin/powyżej 4 godzin

 • osób pracujących na wysokości do 3 metrów/powyżej 3 metrów

 • osób pracujących w narażeniu na pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące.

 • badanie do pracy w transporcie drogowym

 • badania na prawo jazdy

 • badanie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, oraz wyższych

 • badanie dla operatorów – wózków widłowych, suwnic, żurawi...

 • badania marynarzy

 • badanie dla kandydatów na stanowiska kierownicze.

 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • badania dla spawaczy

 • badania dla monterów i serwisantów turbin wiatrowych.


Druki do pobrania


Badania z zakresu Medycyny pracy wykonujemy w jednej z naszych Placówek